هجوم مسافران موجب بستری بیماران کرونایی و غیرکرونایی کنار یکدیگر شده است | فیلم

معاون کل وزیر بهداشت گفت: فقط ۵ درصد مردم پروتکل‌ها را رعایت می‌کنند و این سفرها فاجعه آمیز است.

سفرها به استان‎های شمالی و جنوبی و پُرشدن هتل‎ها فاجعه‎ است.

ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت بستری بیماران کرونایی و غیرکرونا را کنار در شهرستان رودسر ناشی از هجوم مسافران به شهرهای شمالی دانست.

(۵۵)