اولویت بندی تزریق واکسن کرونا در کشور چگونه است | فیلم

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت: بر اساس جمعیت کشور، سن، جنسیت و بیماری های زمینه‌ای اولویت‌ های تزریق واکسن تعیین شده است.

(۲۵)