توضیحات سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره جهش های ژنی و افزایش قدرت سرایت کرونا | فیلم

علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره جهش های ژنی و افزایش قدرت سرایت کرونا توضیح داد و گفت: به محض تزریق واکسن کرونا زنجیره انتقال قطع نمی شود.

(۵۲۱)