شهرهایی که پس از اعمال محدودیت ها همچنان قرمز مانده اند | فیلم

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: از ۱۲شهری که در وضع قرمز هستند، ۵ شهر در وضع صعودکننده شیوع کرونا قرار دارند.

(۱۱۱)