حریرچی: در محدودیت های کرونایی تردد خودرو ها و تماس اجتماعی کاهش پیدا کرد | فیلم

ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت پس از گذشت چند روز از محدودیت های جدید کرونایی گفت : در محدودیت های کرونایی تردد خودرو ها و تماس اجتماعی کاهش پیدا کرد

(۲۲)