خبرهای خوش حریرچی از کشف واکسن کرونا و برخی از داروها | فیلم

معاون‌کل وزیر بهداشت: خبرهای خوبی از کشف واکسن کرونا و برخی از داروها داریم اما تا اطلاع بعدی در چند ماه آینده روش های موجود تاثیرگذار است.

(۶۲)