ممنوعیت تردد خودروها از ساعت ۹ شب تا ۴ بامداد در آینده | فیلم

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره نحوه اجرای ممنوعیت تردد خودروها از ساعت ۹ شب تا ۴ بامداد در آینده توضیحاتی ارائه کرد.

(۳۵)