تمام فرآیند ثبت نام دانشجویان، الکترونیکی است | فیلم

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تمام فرآیند ثبت نام دانشجویان با توجه به وضع کنونی کرونا در کشور ، به شکل الکترونیکی است.

آقای علی خاکی صدیق افزود: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، زیرساخت های مناسب را فراهم کردند تا دانشجویان نیاز به حضور فیزیکی در محل تحصیل نداشته باشند.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: سلامتی دانشجویان از اولویت اصلی وزارت علوم است و در همین راستا باید تمام مراحل ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام شود.

وی افزود: ترم جاری دانشگاه از اواخر شهریور و اول مهر آغاز شد ولی دانشجویان تازه وارد با تأخیری به خاطر شرایط کرونا مواجه هستند که دانشگاه ها به علت اینکه دانشجویان متضرر نشوند و دوره تحصیلی آنان برقرار باشد برنامه ریزی هایی را انجام داده اند تا دانشجویان بتوانند دوره تحصیلی را به اتمام برسانند.

آقای خاکی صدیق ادامه داد: تعداد واحدهایی که دانشجویان می گیرند مانند سال های گذشته نخواهد بود و این تعداد واحدها کمتر است برای اینکه در بازه زمانی مناسب ترم را به پایان برسانند.

وی افزود: دوره تحصیلی حتما به صورت الکترونیکی انجام می شود.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تلاش کردیم تا دانشجویان تازه وارد بتوانند دو یا سه هفته ابتدایی ترم به صورت فیزیکی حضور داشته باشند که با دانشگاه، محیط و استادان آشنا شوند ولی به خاطر موج سوم کرونا مجبور هستیم این ترم را به صورت الکترونیکی داشته باشیم

وی افزود: امیدواریم در ترم آینده کلاس ها به صورت حضوری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برگزار شود.

(۱۶)