مصوبه ای در خصوص شیوه قرارگرفتن مسافران در هواپیما نداریم | فیلم

شرفی مدیرکل حقوقی سازمان هواپیمایی گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه‌ای در خصوص شیوه قرارگرفتن مسافران در هواپیما ندارد.

از ابتدای آبان ماه نحوه قرارگیری مسافران تعیین و به همه شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ می‌شود.

(۴۱)