تا ماه آینده ساز و کار استخدام آتش نشان خانم مشخص می شود | فیلم

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی: تا ماه آینده ساز و کار استخدام آتش نشان خانم مشخص می شود.

(۲۰)