وزیر آموزش و پرورش: تصمیم گیری درباره فعالیت مدارس با ستاد ملی کروناست | فیلم

سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد، تصمیم گیری درباره فعالیت مدارس با ستاد ملی کروناست.

(۴۱)