گزینه امتحان، به شبکه شاد اضافه شد | فیلم

به دنبال تعطیلی طولانی مدت مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا ، وزارت آموزش و پرورش با انتشار برنامه شاد سعی در پیگیری آموزش دانش آموزان داشته و حال با وجود ادامه دار شدن تعطیلی ها امکان برگزاری امتحانات مدارس نیز به صورت غیر حضوری و در برنامه شاد در نسخه جدید برنامه شاد میسر شده است .

(۲۰)