خبر خوب رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا برای مشمولان کنکوری | فیلم

تمدید تاریخ اعزام مشمولان کنکوری تا بخشش اضافه خدمت مشمولان غایب تصمیماتی است که در ستاد کل نیروهای مسلح گرفته شد. و سردار تقی مهری از آن خبر داد.

(۱۵)