آخرین مصاحبه با مادر بزرگوار سردار شهید همت | فیلم

روزگذشته حاجیه خانم نصرت همت مادر شهید محمدابراهیم همت  فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به همین مناسبت آخرین مصاحبه با مادر بزرگوار شهید همت را در ادامه خواهید دید.

(۹)