واکسن ایرانی کرونا مرحله آزمایش حیوانی را رد کرده است | فیلم

علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: واکسن ایرانی کرونا مرحله آزمایش حیوانی را رد کرده است و در صورت مطلوب بودن نتایج، وارد فاز بالینی می شود.

علیرضا بیگلری خاطر نشان کرد: اگر واکسن کرونا از کشور دیگری هم بخواهیم خریداری کنیم در ایران آزمایش می‌شود تا نتیجه حاصله مشاهده شود و پس از آن خرید بیشتر اتفاق می افتد این نیز زمان بر مدتی حدود یک الی دو سال به طول می انجامد.

(۴۱)