آیا رمز یکبار مصرف قابل اطمینان است؟ | فیلم

رمز یکبار مصرف هم قابل اطمینان نیست، مراقب باشید! خبرنگار صدا و سیما در این باره توضیحاتی را ارائه می نماید.

(۱۲)