دانشگاه ها با رعایت شیوه نامه های ستاد ملی مقابله با کرونا باز شدند | فیلم

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پس از حدود سه ماه و نیم تعطیلی، از امروز با رعایت شیوه نامه های ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا به روی دانشجویان بازگشایی می شوند.

به گفته مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبق شیوه نامه های بهداشتی، حضور دانشجویان در دانشگاه و خوابگاهها به صورت حداقلی است و دانشگاه ها باید بازه زمانی امتحانات را به گونه ای تنظیم کنند که حضور دانشجویان منجر به تراکم جمعیت نشود.

(۱۲)