جزئیات طرح غربالگری همه ایرانی ها در برابر کرونا با طرح ۴۰۳۰ | فیلم

صحبت های و توضیحات وزیر بهداشت و برخی مسئولان وزارت بهداشت درباره طرح غربالگری همه ایرانی ها در برابر ویروس کرونا با طرح ۴۰۳۰ را مشاهده می کنید.

(۱)