چه سیاستی برای کسب‌ و کارهای آسیب‌ دیده از کرونا اندیشیده شده است | فیلم

سید شمس الدین حسینی، منتخب مردم در مجلس یازدهم، سیاست هایی که برای کسب‌ و کارهای آسیب‌ دیده ناشی از کرونا اندیشیده اند را بیان کرد.

(۰)