رانندگان نیاز به تمدید معاینه فنی و اعتبار گواهینامه تا ۱۵ اردیبهشت سال آینده ندارند | فیلم

فرمانده پلیس راهور کشور:

به منظور کاهش ازدحام در مراکز شماره گذاری و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، تمامی مدارک خرید و فروش بین طرفین معامله و قول نامه ها تا ۱۵ اردیبهشت اعتبار دارد.

همچنین مهلت معاینه فنی خودرو و اعتبار گواهینامه رانندگانی که منقضی شده است تا ۱۵ اردیبهشت سال آینده نیاز به تمدید ندارد و می توانند بدون جریمه شدن تردد کنند.

(۰)