عادی شدن روند عرضه گوشت قرمز در بازار | فیلم

روند عرضه گوشت قرمز که تحت تاثیر شیوع کرونا دچار اختلال شده بود، به حالت عادی برگشت و گوشت قرمز به وفور در بازار موجود است.

مردم مصرفشان را مدیریت نکنند و حضور نهادهای نظارتی در زنجیره تولید تا توزیع گوشت قرمز تاثیر بسزایی دارد.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز را رفتار شتاب زده مردم برای خرید دانست و از عادی شدن بازار گوشت قرمز خبر داد.

مردم با کاهش رفتار‌های هیجانی و مدیریت مصرف می‌توانند به تدام آرامش در بازار کمک کنند، ضمن اینکه نهاد‌های نظارتی هم باید در کل زنجیره تولید تا توزیع گوشت قرمز حضور تاثیرگذار تری داشته باشند.

 

(۰)