لیست نهایی ۳۰ نماینده تهران که به مجلس یازدهم راه یافتند | فیلم

ستاد انتخاباتی کشور آخرین لیست حوزه های انتخاباتی که به مجلس یازدهم راه پیدا کردند را اعلام کرد.

(۵)