ربیعی: تا سال ۱۴۰۰ هر خبری درباره استعفای رئیس جمهور را تکذیب می‌کنیم | فیلم

علی ربیعی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت درباره شایعه استعفای رئیس جمهور اظهار کرد: قبلا نوشته ام که تا ۱۲مرداد۱۴۰۰ دولت در کنار مردم بوده و نگاه رو به جلو هم دارد.

وی ادامه داد: ازین پس هم هر شایعه ای درباره استعفای رئیس جمهور را پیشاپیش تکذیب می‌کنیم.

(۵۷)