حضور میلیونی مردم عزادار کرمان برای تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی | فیلم

تصاویر هوایی از حضور میلیونی مردم عزادار کرمان برای تشییع و تعظیم سردار دلها شهید قاسم سلیمانی را مشاهده می نمایید.

(۵۸۵)