آخرین وضعیت راه های درون شهری و برون شهری کشور | فیلم

صحبت های رییس پلیس راه راهور ناجا، سردار حسینی درباره وضعیت راه های کشور و جاده هایی که تردد در آن ها به دلیل بارش ها و اوضاع جوی مسدود شده است.

وی متذکر شد در مسیرهای کوهستانی بدون زنجیر چرخ تردد نکنید.

(۳۱۱)