پرداخت ۹ میلیارد تومان غرامت به کشاورزان سیل زده لرستان | فیلم

فتح‌اله رفیعی گفت: کشاورزان برای حفظ سرمایه حتما با مراجعه به بارگزاریهای صندوق بیمه محصولات کشاورزی تولیدات خود را بیمه کنند.

آخرین مهلت خرید بیمه نامه محصولات زراعی، پایان آذر، باغات پایان بهمن و دام هم پایان سال است.

امسال ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان غرامت به ۶ هزار کشاورز خسارت دیده در لرستان پرداخت شد

(۹۶)


96
بازدیدها