مهلت ۲ ماهه شرکت عمران پردیس به ۲۰ هزار متقاضی مسکن مهر | فیلم

علی اصغر جاودان فر گفت: تا کنون بیش از ۵۰ هزار نسخه قراردادپنج برگی به مالکان مسکن مهر تحویل داده شده و حدود ۲۰ هزار نسخه قرارداد دیگر آماده تحویل است که مالکان تاکنون برای دریافت آن اقدام نکرده اند.

وی افزود: این دسته از متقاضیان تنها ۲ ماه فرصت دارند تا با تکمیل آورده و اخذ نوبت اینترنتی برای دریافت قراردادهای خود اقدام نمایند.

جاودان فر گفت: ما بقی متقاضیانی که در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به انتخاب واحد خود اقدام کرده اند ، قراردادهای ۵ برگی آنها در مرحله پرینت قرار دارد و در نخستین فرصت شرکت عمران پردیس در خصوص تحویل قراردادهای آنها اطلاع رسانی خواهد کرد.

مسکن مهر پردیس | تگ

مسکن مهر پردیس | تگ

(۵۵)


55
بازدیدها