رئیس بانک مرکزی: رقابت بانک ها بر سر نرخ سود را کنترل کردیم | فیلم

رئیس بانک مرکزی در همایبش بانکداری اسلامی: برخی انتقاد می کنند که بانک مرکزی نظارت ندارد، چرا به کاهش اضافه برداشت بانکها و کنترل نرخ سود توجه نمی کنید؟ آیا این نظارت نیست؟

(۱۲۵)


125
بازدیدها