لحظه تحویل کودک ۲ماهه ربوده شده به پدر و مادرش در کلانتری | فیلم

نوزادی که نیمه خرداد امسال از بیمارستان تامین اجتماعی شهریار ربوده شده بود، پیدا شد. این کودک ۲ ماهه را زنی با لباس پرستاری ربوده بود.

(۲۵۸)


258
بازدیدها