توضیحات وزیر کشور درباره تسهیلات دولت برای مناطق مرزی | فیلم

وزیر کشور از کمک به مردم مناطق مرزی و تقویت زیرساخت‌ها از محل درآمد‌های حاصل از فروش سوخت خبر داد.

رحمانی فضلی در دهمین جلسه توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور گفت: با اقدامات صورت گرفته در مبارزه با قاچاق، ۵۰ درصد سوخت از مبادی رسمی با مجوز وقیمت های مناسب صادر می شود.

وزیر کشور افزود: باید اقدامات زیر ساخت عمرانی، توسعه ای، سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی در مناطق مرزی را طوری پیش ببریم که امنیت را تقویت کنند.

وی ادامه داد: محور اصلی امنیت در مناطق مرزی شرایط زندگی، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و خدماتی است که به مردم ارائه می شود.

وزیر کشور گفت: طبق مصوبات قبلی ۵۰درصد سود تسهیلات برای کسانی که در این مناطق سرمایه گذاری می کنند را دولت و ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری در این مناطق را هم دولت توسط بیمه ها تضمین می کند.

رحمانی فضلی ادامه داد: در این جلسه مصوب شد با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در امور زیربنایی در این مناطق، هر استان ۱۰ طرح را با اولویت ارائه دهد که با ۱۰۰ درصد تخصیص از طرف سازمان برنامه مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد : موضوع گمرکات و بحث ایکس ری ها نیز از مسائل مهمی است که در این جلسه مطرح شد. مصوب شد از طریق دولت کمک هایی صورت گیرد تا در زمان مناسب ایکسری ها که ساخت داخل هستند تامین شوند.

رحمانی افزود: پیشنهاد دیگری در این جلسه مطرح و تصویب شد که باید رئیس جمهور آن را تایید کند. این پیشنهاد برای تقویت امنیت در مناطق مرزی و تشویق مرزبانان نیروی انتظامی، مرزبانی و امنیتی است که باید حق کشف برای این افراد در نظر بگیریم .

وی گفت : موضوع سوخت نیز از مسائل بسیار مهمی است که در جلسات قبل تصمیمات خوبی برای آن گرفته و این تصمیمات امروز گزارش شد.

با هماهنگی وزارت نفت، سوخت در استان های مرزی شرق وغرب را در اختیار تعاونی ها و مسئولین منطقه قرار می دهیم تا آن ها سوخت را با قیمت مناسب به مرز صادر کنند.

رحمانی فضلی ادامه داد: از محل درآمدهای سوخت صادره شده به مرز، کمکهای نقدی به مردم این مناطق تا شعاع ۲۰ کیلومتری انجام و زیرساخت های مدارس تقویت می شود.

همچنین در برخی مناطق، شیر برای بچه ها در مدرسه از این محل تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز تقاضا این بود که سهمیه بنزین اضافه شود و در گازوئیل هم متناسب با روشی که در بنزین اعمال شده ، عمل شود. بنابراین در صورت توافق با وزارت نفت اقدام خوبی برای مبارزه با قاچاق سوخت در این مناطق انجام می شود .

منبع : شبکه خبر

(۱۲۳)


123
بازدیدها