پل نصر (گیشا) برای آماده سازی و جمع آوری از امروز بسته شد | فیلم

سازه قدیمی پل گیشا که قرار است به زودی جمع آوری شود بسته و مسیر‌های جایگزین انتخاب شد

پل نصر (گیشا) برای آماده سازی و جمع آوری از شب گذشته مسدود شد و امکان تردد از روی پل ممکن نیست. با بسته شدن پل گیشا مسیر شرق به غرب پل مسدود شد.

 

طبق اعلام پلیس راهور تهران بزرگ ۷ مسیر جایگزین در طرح جمع آوری “پل گیشا” به این شرح است:

مسیر فعلی شماره ۱: شرق به غرب بزرگراه شهید گمنام از حد فاصل میدان فاطمی تا خروجی کردستان.
مسیر جایگزین شماره ۱: بزرگراه کردستان به شمال- بزرگراه شهید حکیم به شرق.
مسیر فعلی شماره ۲: شرق به غرب بزرگراه شهید گمنام از حد فاصل کردستان تا قبل از خیابان کارگر.
مسیر جایگزین شماره ۲: خیابان کارگر به شمال- شیخ بهایی به جنوب- حکیم شرق
مسیر فعلی شماره ۳: بزرگراه شهید گمنام از حد فاصل کارگر تا خیابان پروانه
مسیر جایگزین شماره ۳: خیابان پروانه و کنارگذر ضلع شمال شرقی پل گیشا به بزرگراه شهید چمران شمال- حکیم شرق
مسیر فعلی شماره ۴:شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران – حکیم شرق
مسیر جایگزین شماره ۴: بزرگراه شهید همت به غرب- بزرگراه یادگار امام (ره) به جنوب- حکیم شرق
مسیر فعلی شماره ۵: جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل اله تا قبل از پل ستارخان.
مسیر‌های جایگزین شماره ۵: بزرگراه جناح به جنوب، خیابان شهید تیموری به جنوب، بزرگراه یادگار امام (ره) به جنوب و خیابان ستارخان به شرق.
مسیر فعلی شماره ۶: جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل اله از خیابان ستارخان به بعد.
مسیر جایگزین شماره ۶: جنوب هب شمال شیخ فضل اله- بزرگراه شهید حکیم به شرق.
مسیر فعلی شماره ۷: غرب به شرق بزرگراه جلال آل احمد تا قبل از پل گیشا
مسیر جایگزین شماره ۷: بزرگراه جلال آل احمد به بزرگراه شهید چمران جنوب- دوربرگردان‌های شمال به شمال ابتدای تونل توحید.

از صبح امروز در منطقه پل گیشا (بزرگراه جلال آل احمد – کارگر شمالی) ترافیک سنگین در جریان است.

(۶۲)


62
بازدیدها