واکنش سخنگوی سازمان تعزیرات به آگهی فروش شهاب‌سنگ یک میلیاردی | فیلم

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به درج آگهی فروش شهاب‌سنگ یک میلیارد تومانی در سایت دیوار واکنش نشان داد.

(۵۳)


53
بازدیدها