لحظه ورود نخست وزیر ژاپن به تهران | فیلم

شینزو آبه با استقبال محمد جواد ظریف، سفر دو روزه اش به ایران را آغاز کرد.

نخست وزیر ژاپن بعدازظهر امروز در مجموعه تاریخی سعدآباد با رئیس جمهور دیدار و مذاکره می کند.

(۱۳۲)


132
بازدیدها