لحظه تخریب ساختمان های غیر مجاز در لواسانات | فیلم

با اجرای احکام قضایی هفت هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان شمیرانات به چرخه تولید بازگشت. در این اراضی به صورت غیرقانونی ویلاسازی شده بود و با حکم قضایی اجازه تخریب ویلاها صادر شد.

(۳۹)


39
بازدیدها