واکنش مدیرعامل تاکسیرانی به افزایش خودسرانه کرایه تاکسی توسط رانندگان | فیلم

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های کشور به افزایش خودسرانه کرایه توسط برخی تاکسی داران واکنش نشان داد.

ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های کشور در برنامه “شنیده ها” درباره سوء استفاده برخی رانندگان در افزایش کرایه گفت: این اقدام غیر قانونی است و مسافران می‌توانند در صورت مشاهده، تخلف را از مبادی مشخص شده به نهادهای نظارتی گزارش کنند.

(۷۵)