رایزنی ها در وین درباره توسعه همکاری ماهواره ای | فیلم

آذری جهرمی با «سیمونتا دی پیپو» در وین دیدار و درباره تعمیق همکاریهای ماهواره ای با یکدیگر گفتگو کردند.

در این دیدار که سفیر و نماینده دائم ایران و نماینده مجلس نیز حضور داشتند، آذری جهرمی گفت: ایران متأسفانه با بلایای مختلف طبیعی مواجه است، که سیل اخیر یکی از مهمترین آنهاست. خشکسالی و طوفا‌نهای شن، از دیگر این موارد هستند.

جهرمی گفت: برخی از این بلایا منحصر به ایران نیستند و مبارزه و مقابله با آنها، نیاز به همکاری منطقه‌ای دارد. دراین خصوص، تمایل داریم که از ظرفیتهای دفتر امور فضای ماورای جو ملل متحد و همکاریهای بین‌المللی به ویژه در خصوص دریافت تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای در مدیریت این وضعیتها استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان افزود: ایران در حوزه فضایی پیشرفتهای قابل‌توجهی داشته و پرتاب یک ماهواره سنجش از راه دور و دو ماهواره ارتباطی در دستور کار آتی ایران قرار دارند. تمام این اقدامات ایران در راستای توسعه فعالیتهای صلح‌آمیز در فضا و بهره‌مندی از مزایای فنآوری فضا برای عامه مردم ایران است.

آذری جهرمی گفت: ایران یکی از مراکز منطقه‌ای اطلاعات فضا-پایه برای مدیریت بلایا و پاسخ اضطراری است و از همکاریهای ارائه‌ شده از سوی دفتر امور فضای ماورای جو ملل متحد در خصوص واقعه سیل اخیر تشکر و خواهان تعمیق و گسترش این همکاری است.

«دی‌پیپو» نیز ضمن توضیح ساختار و کارکرد دفتر امور فضای ماورای جو ملل متحد، گفت: در خصوص همکاری در حوزه کاربردهای فضایی و حقوق فضا، از پیشنهادات ایران استقبال می‌کند و تلاش خواهد کرد تا بر اساس برنامه‌ای که برای همکاری از سوی ایران پیشنهاد خواهد شد، ظرفیتهای یونوسا را برای پیشبرد و گسترش همکاریها به کار گیرد.

دوطرف در پایان این ملاقات، از محل نمایشگاه دستاوردهای فضایی در محل دفتر ملل متحد در وین که یک ماهواره و یک سامانه پرتابی ایرانی نیز در آن به نمایش گذاشته‌شده است، بازدید کردند.

منبع: شبکه خبر

(۲۶)


26
بازدیدها