پرطرفدارترین اسامی انتخابی برای نوزادان در سال ۹۷ | فیلم

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در سال ۹۷، نام های محمد، علی، امیرحسین و ابوافضل بین نوزادان پسر و نام های زهرا، حلما، یسنا و زینب نیز بین دختران پرطرفدار بوده است.

(۱۱۶)


116
بازدیدها