دیده شدن شی سفید رنگ عجیب در آسمان تهران | فیلم

دقایقی قبل برخی از شهروندان تهرانی از مشاهده یک شی سفید رنگ در آسمان پایتخت خبر دادند.

منبع: عصر ایران

(۱۵۸۱)