ورود دو سامانه بارشی به کشور در هفته آخر سال | فیلم

فردا با ورود سامانه بارشی از نیمه غربی کشور، استان‌های واقع در شمال‌غرب، غرب و جنوب غرب تحت تاثیر قرار می‌گیرند و بارش در مناطق سردسیر و مرتفع بخصوص در اواخر وقت پنجشنبه بصورت برف می‌باشد.

(۱۷۳)


173
بازدیدها