مراسم رونمایی از سامانه نسخه‌ نویسی الکترونیک | فیلم

سعید نمکی وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از سامانه نسخه نویسی الکترونیک گفت: با اجرای این سامانه می‌توانیم همه مصارف، هزینه‌ها و تجویزها را کنترل کنیم و شفافیتی در حوزه سلامت ایجاد می‌شود.

(۷۸)


78
بازدیدها