آخرین وضعیت شهرام جزایری و پرونده سکه ثامن از زبان دادستان تهران | فیلم

جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبه‌ای از آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری و پرونده سکه ثامن صحبت کرد.

 

(۵۹)


59
بازدیدها