توصیه دکتر حسن روحانی به بانک های دولتی و خصوصی | فیلم

بخشی از صحبت های دکتر حسن روحانی در مراسم روز دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان و توصیه ایشان به بانک های دولتی و خصوصی را مشاهده می کنید.

(۳۶)


36
بازدیدها