مراسم ادای سوگند پیروز حناچی؛ سومین شهردار دو سال اخیر تهران | فیلم

در صد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران، مراسم تحلیف پیروز حناچی به عنوان شهردار جدید تهران با حضور معاونین شهردار، اعضای شورای شهر و سردار یزدی فرمانده سپاه تهران برگزار شد.

(۱۳)


13
بازدیدها