نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی لحظاتی قبل از فوت | فیلم

«نوربخش» مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و «تاج الدین» معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی که برای افتتاح طرح های مختلف وارد گلستان شده بودند عصر دیروز بر اثرسانحه رانندگی جان خود را از دست دادند.

(۲۸۷)


287
بازدیدها