فراهم شدن همه امکانات استان ایلام برای بازگشت زوار اربعین | فیلم

احمد کرمی اظهار داشت: همه امکانات و زیرساخت های استان برای موج بازگشت زوار اربعین در مرز مهران فراهم شده است.

وی گفت: در پایانه برکت اتوبوس های مورد نیاز برای جابجایی زوار مستقر شده اند.

وی با اشاره به اینکه کمیته های ویژه برای بازگشت زوار در استان تشیکل شده است، گفت: در این کمیته ها همه دستگاه های اجرایی استان موظف هستند خدمات رسانی مطلوب برای تسهیل در تردد زوار داشته باشند.

منبع: مهر

(۷)


7
بازدیدها