افزایش تولید داخلی بنزین | فیلم

با همت و تلاش شبانه روزی متخصصان ایرانی کوره بنزین سازی فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس وارد مدار تولید شد.

با راه اندازی این کوره فرایند تولید بنزین یورو ۵ در بزرگ ترین پالایشگاه میعانات گازی ؛ پالایشگاه ستاره خلیج فارس آغاز شده است.

(۲۱)


21
بازدیدها