آغاز حرکت قطار اربعین از تهران | فیلم

نخستین گروه از زائران پیاده روی اربعین با قطار از تهران به مقصد کرمانشاه حرکت کردند.

مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا گفت: به علت کوتاه تر بودن فاصله تا مهران در مقایسه با مرزهای جنوبی، برنامه ریزی رجاء بر راه اندازی خط جدید مشهد ـ تهران تا کرمانشاه قرار گرفت .

رجبی افزود: بیشترین ناوگان به این مسیر اختصاص یافته و در صورت استقبال زائران امکان افزایش واگن های مسافری وجود دارد .­ مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا گفت: قطارهای ویژه اربعین در واگن های ۴ و ۶ تخته ، اتوبوسی و اتوبوسی دو طبقه در نظر گرفته شده است .

(۵۵)