ساختمان جدید کنسولگری ایران در بصره افتتاح شد | فیلم

با به آتش کشیدن کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر بصره به تازگی در روز سه شنبه ۲۰ ام شهریور ماه ساختمان جدید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره افتتاح شد که ایرج مسجدی این کنسولگری را افتتاح کرد.

ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سال ۳۶ متولد شده است او سفیر ایران در عراق است؛ لازم به ذکر است او در جریان جنگ ایران و عراق رئیس ستاد قرارگاه رمضان بود.

 

(۱۲)


12
بازدیدها