سخنگوی قوه قضاییه، اسامی دو قاضی متخلف را اعلام کرد | فیلم

سخنگوی قوه قضاییه نام دو قاضی که به جرم فساد اخلاقی و مالی سلب صلاحیت شدند را اعلام کرد:

رییس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش مطرح و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دایم از شغل قضایی محکوم شد.

محسنی اژه ای تصریح کرد: یکی دو نفر حکمشان قطعی شدند که آنها را اعلام می‌کنم. یکی رییس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده اش مطرح و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دایم از شغل قضایی در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۷ قطعی شد.

وی افزود: فرد دیگر، مجید شکاری، فرزند خسرو رییس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام فساد مالی و اخذ رشوه در دادگاه عالی محکوم و حکم قطعی شد و به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد و رأی قطعی است. توصیه می کنم که قضات به وسوسه های شیطان حتما توجه نکنند.

(۸)