صالحی خبر داد: انگلیس جایگزین آمریکا در کارگروه بهسازی آب سنگین اراک | فیلم

علی اکبر صالحی، در حاشیه نماز عید قربان در تهران با بیان اینکه تمامی امور هسته ای به خوبی پیش می رود و هیچ مشکلی وجود ندارد، افزود: علیرغم خروج آمریکا از برجام هیچ مشکلی نه در بحث اکتشاف، نه در بحث تحقیق و توسعه و نه در بحث ساخت نیروگاه های جدید وجود ندارد و فعالیت هایی همچون تولید دارو و ساخت بیمارستان در حال پیگیری است.

وی با تاکید بر اینکه بازگشت تحریم های یکجانبه آمریکا هیچ تأثیری بر فعالیت‌های هسته ای ایران نگذاشته گفت: بخش عمده ای از پروژه های ما یا خود اتکا هستند یا با کشوری مثل روسیه در حال انجام است که روس ها نیز به خوبی به تعهداتشان عمل می کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی از پیشرفت نیروگاه دوم بوشهر خبر داد و افزود: در حال حاضر این نیروگاه جلوتر از برنامه پیش می رود و امیدواریم تا شش سال آینده نیروگاه دوم به بهره برداری برسد و دو سال بعد از راه اندازی نیروگاه دوم نیروگاه سوم نیز وارد مدار شود.

صالحی، همچنین از غنی سازی عناصرهای جدید در کشور خبر داد و گفت: امروز با کمک روس‌ها به توانایی غنی سازی عناصر دیگری دست یافته ایم و در زمره معدود کشورهایی هستیم که می توانیم ایزوتوپ های پایدار تولید کنیم و عناصری همچون زنون و تلریوم را غنی سازی کنیم.

(۳)